Jaipur

Address: Sri Sri Giridhari Dauji, ISKCON Road, Opposite Vijay Path, Mansarovar, Jaipur, India – 302020 Phone: +91 (0141) 2782765, +91 (0141) 2781860 Mail: 84/230 Sant Namdev Marg, Mansarovar, Jaipur, Rajasthan – 302020 
Website: www.iskconjaipur.com  Email: jaipur@pamho.net, jaipur_iskcon@yahoo.com
Gallery: View images

Sri Sri Giridhari Dauji