Chennai

Address: Hare Krishna Land, Bhaktivedanta Swami Road, Off East Coast Road, Akkarai, Sholinganallur, Chennai, Tamil Nadu, India – 600119
Phone: +91 (044) 32911472, +91 (044) 24530920/21/22/23 Mail: 23 Kasturbai Nagar, 1st Main Road, Adyar, Chennai –  600 020
Website: http://www.iskconchennai.org Email: iskconchennai@pamho.net, iskconchennai@gmail.com 
Facebook: ISKCON Chennai Direction: Google Map Gallery: View images 


Sri Sri Radha Krishna
 

Sri Sri Gaura Nitai
 

Sri Sri Jagannatha Baladeva Subhadra
 
ISKCON Chennai Utsava Deities
ISKCON Chennai Utsava Deities 
 
Sri Govardhan
Sri Govardhan

 
Narshima Deva
Narshima Deva

 
ISKCON Chennai Temple
ISKCON Chennai Temple